•   Bangkok, Thailand
 •   info@tpplandandhouse.com

092-228-7979 ,  096-465-9396

header

บริการของเรา

บริการของเรา T.P.P. Land & House

นายหน้า
อสังหาริมทรัพย์

 • รับฝากขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และทุกระดับราคา
 • จัดหาผู้ซื้อ เช่า อสังหาริมทรัพย์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านนิติกรรมสัญญา การโอน และสถาบันการเงิน

บริหารและพัฒนา
โครงการต่างๆ

 • บริหารงานขายแบบรับค่าตอบแทนทางการขาย
 • บริหารการตลาดและที่ปรึกษาโครงการ
 • ให้คำปรึกษาการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

บริหารงานขาย
ทรัพย์สินจากสถาบันการเงิน

 • บริหารงานขายทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงิน , กองทุนรวมและบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่าง ๆ
 • บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์จากนักลงทุนรายย่อย
 • ดูแลจัดหาผู้ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ 

บริหารงานประมูลทรัพย์

 • บริหารจัดการงานประมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • บริหารจัดการงานประมูลทุกรูปแบบ เช่น แบบยื่นซองประมูล , แบบสู้ราคาประมูล 

รับจำนอง – ขายฝากอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดอันติดอยู่กับที่ดินนั้น

บริการของเราสำหรับผู้ซื้อและผู้เช่า

 1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและราคาตลาดของอสังหาฯ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
 2. นำเสนออสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม ราคายุติธรรมและพาลูกค้าชมสถานที่จริง
 3. จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สัญญาซื้อ, สัญญาเช่า หรือ การวางมัดจำ/จอง
 4. ให้คำแนะนำด้านการขอสินเชื่อ ตลอดจนช่วยจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้
 5. คำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ เบื้องต้นให้ทราบล่วงหน้า
 6. เป็นที่ปรึกษาทำงานแทนท่านตั้งแต่ต้นจนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน เรียบร้อย

บริการของเราสำหรับผู้ขายและผู้ให้เช่า

 1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการตลาด กำหนดราคาที่เหมาะสม
 2. ทำการตลาดด้วยสื่อที่มีประสิทธิภาพฟรี
 3. คัดเลือกผู้ซื้อและพาชมอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเอง
 4. จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาเช่า, หนังสือเสนอซื้อ ฯลฯ
 5. คำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินให้ทราบล่วงหน้า
 6. เป็นที่ปรึกษาทำงานแทนท่านตั้งแต่ต้นจนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน หรือผู้เช่าเข้าอยู่เรียบร้อย
 7. บริการจัดเตรียมเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์ ไฟฟ้า , น้ำประปา , โทรศัพท์ เรียบร้อยในวันโอนกรรมสิทธิ์
ฝากขายกับเราได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์-ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมายและทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS

บริการอื่นๆ

จัดหาผู้รับเหมา

เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงตกแต่งทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย

ให้คำแนะนำด้านตกแต่งภายใน

Built-in, วอลเปเปอร์, มุ้งลวดหน้าต่างประตู และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

บริการรับฝากขายบ้านและที่ดิน การซื้อบ้านและที่ดิน

รับฝากขายบ้านและที่ดินฟรี!!! ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆก่อนจนกว่าขายได้จึงรับค่าคอมมิชชั่น 3%ของราคาขายจริง